Cenitve nepremičnin

Ocenjevanje vrednosti nepremičnin:

  • izdelava cenitev vseh vrst nepremičnin visoke in nizke gradnje, stavbnih in kmetijskih zemljišč s strani stalnih sodnih izvedencev in cenilcev.
  • izvajanje cenitev v skladu z Mednarodnimi standardi vrednotenja po tržnih pristopih:
    • način primerljivih prodaj
    • nabavnovrednostni način
    • na donosu zasnovan način
  • izdelava izvedeniških poročil in ekspertiz s področja visokih in nizkih gradenj ter obrtniških del

Kontakt:

Sodni izvedenec in cenilec za gradbeništvo - nepremičnine,
nepremičninski posrednik:

Cezar Ostan
E-pošta: cezar@ostan.si
Gsm: 041 650 471