cezar@ostan.si 041 650 471
Povprašajte nas

Aktualno

24/02/12

Paravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

24/02/12

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o požarnem redu.

24/02/12

Rzglasitvi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1).

Sprememba Pravilnika o požarnem redu

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o požarnem redu.

Več informacij:
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201134&stevilka=1659